Baśnie Andersena

  
Poniżej zamieszczono znane tytuły baśni Andersena.
Klikając na zdjęcia ułóż je w kolejności alfabetycznej.
Po wykonaniu ćwiczenia kliknij na przycisk SPRAWDŹ i zobacz ile uzyskałeś punktów.